Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

LIT. TRANSLATIONS

Ik ben Marjolijn Huiberts, eigenaar van lit. translations. In deze privacyverklaring leg ik uit hoe er met uw gegevens wordt omgegaan en wat uw rechten zijn.

PRIVACY VAN DE WEBSITE

SOCIAL MEDIA

Op de website vindt u links naar mijn socialmedia-accounts. Als u daar ‘likes’ en/of reacties achterlaat, of getoonde content deelt, is het privacybeleid van de respectieve platforms (Pinterest, LinkedIn, Facebook en Instagram) van toepassing.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIE

Deze website maakt geen gebruik van cookies en vergelijkbare technologie.

WELKE GEGEVENS VERWERKT LIT. TRANSLATIONS

  • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
  • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
  • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
  • Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
  • Het btw-nummer van uw bedrijf

DOEL VAN HET VERWERKEN VAN GEGEVENS

Ik verzamel, verwerk en bewaar uw gegevens voor het opstellen van facturen, voor het onderhouden van contact tussen u en lit. translations, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale eisen.

Ik deel uw persoonlijke gegevens niet met derden gedeeld, tenzij dat wettelijk vereist is.

BEWAARTERMIJN

Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden of zolang dat wettelijk vereist is. Ik verwijder uw gegevens als u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik maakt, tenzij dat niet volgens de wet niet mag.

AUTOMATISCHE VERWERKING

Ik verwerk uw gegevens persoonlijk en handmatig.

UW GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

UW RECHTEN

U heeft altijd het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij een verzoek stuurt, probeer ik zo snel mogelijk te reageren, maar uiterlijk een week nadat u uw verzoek heeft verstuurd, behalve in het geval van ziekte of afwezigheid.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft, kunt u met mij contact opnemen via social@lit-translations.nl of via het contactformulier op deze website.

U heeft ook het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Als u vermoedt dat uw gegevens niet veilig worden verwerkt of u vermoedt misbruik van uw gegevens, neem dan zo spoedig mogelijk  contact met mij op. Uiteraard kan dit ook via social@lit-translations.nl.